Diagnoza psychologiczna

 
 
Od czasu do czasu zastanawiamy się, stawiamy sobie pytania o nas samych sobie. Pragniemy dowiedzieć się jakie mamy IQ, zdolności, efektywność wykonywania zadań, inteligencję emocjonalną, osobowość, temperament, ocenę wymiarów zdrowia (radzenie sobie ze stresem, emocjami) czy ocenę zaburzeń np.: lęk, depresja.

Tajemnicze i wzbudzające czasami niepokój psychologiczne narzędzia pomiarowe są jednocześnie pociągające, gdyż dzięki nim można czegoś o sobie dowiedzieć się. Podobno internetowe psychotesty to jedna z częściej wyszukiwanych kategorii. Tylko że tak popularne psychotesty internetowe a testy psychologiczne to zupełnie coś innego. Nawet jeśli ktoś ma przekonanie, że sam mógłby zrobić test psychologiczny np.: w postaci kwestionariusza, to w rzeczywistości posługiwać się testami psychologicznymi może jedynie mgr psychologii (absolwent magisterskich studiów psychologicznych).

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest opisanie funkcjonowania osoby badanej oraz sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania jak również prognozy na przyszłość.

Podstawowymi metodami diagnostycznymi są: wywiad (swobodny/strukturalizowany), rozmowa, testy psychologiczne (zdolności/inteligencji, osobowości, projekcyjne), kwestionariusze osobowości.

Testy psychologiczne umożliwiają określenie pewnych cech osoby badanej.

Kwestionariusze osobowości to rodzaj bardzo popularnego w diagnostyce psychologicznej testu psychologicznego. Mogą badać prawie wszystko, mogą odnieść się do różnych aspektów funkcjonowania człowieka.

Jolanta Szczepaniak, jest magistrem psychologii, absolwentką 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, które ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Psychologii. Wykonuje diagnozę psychologiczną, tylko jeśli zachodzi taka potrzeba, w swoim gabinecie, który znajduje się w Warszawie.
 
 

 
 
 

Gabinet Psychologa

Warszawa ul. Anielewicza 10

Skontaktuj się ze mną

698 468 886