Edukacja

 

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem, coaching” (SGH), Szkoły Psychoterapii Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Ukończyłam w różnych konwencjach szereg szkoleń z zakresu psychoterapii oraz diagnozy psychologicznej, coachingu m.in.:

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)
 • program integracyjnej psychoterapii dla DDA
 • specjalistyczny Moduł Szkoleniowy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
 • nowoczesne metody diagnozowania
 • diagnoza kliniczna dla psychologów
 • przeprowadzanie badań i interpretacja wyników Kwestionariusza MMPI-2
 • zastosowanie Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne
 • praca terapeutyczna z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami
 • programy i strategie Psychoterapii DDA
 • 200 godzinne szkolenie w Polskim Instytucie NLP
 • Ambasadorzy Empatii
 • Trening relaksacyjny
 • Trening negocjacyjny
 • społeczność terapeutyczna jako metoda terapii osób uzależnionych
 • terapeutyczne zastosowanie bajek i metafor

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Doświadczenie zawodowe

 
 
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi które budowałam w takich miejscach jak:

 • Przychodnia Specjalistyczna
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Grupa Medyczna
 • Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny “Petra”
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • jednostka organizacyjna m.st. Warszawy
 • firmy szkoleniowe, edukacyjne
 • Centrum Psychoterapii