Edukacja

 

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem, coaching” (SGH), Szkoły Psychoterapii Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyłam w różnych konwencjach szereg szkoleń z zakresu psychoterapii oraz diagnozy psychologicznej, coachingu m.in.:
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)
– program integracyjnej psychoterapii dla DDA
– specjalistyczny Moduł Szkoleniowy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
– nowoczesne metody diagnozowania
– diagnoza kliniczna dla psychologów
– przeprowadzanie badań i interpretacja wyników Kwestionariusza MMPI-2
– zastosowanie Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych
– uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne
– praca terapeutyczna z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i substancji psychoaktywnych
– praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami
– programy i strategie Psychoterapii DDA
– 200 godzinne szkolenie w Polskim Instytucie NLP
– Ambasadorzy Empatii
– Trening relaksacyjny
– Trening negocjacyjny
– społeczność terapeutyczna jako metoda terapii osób uzależnionych
– terapeutyczne zastosowanie bajek i metafor

Specjalista ds kierowania rozwojem, doradca zawodowy, coach           WTTS część I          

Certyfikat Studium Terapii Uzależnien i Współuzależnienia                      STUiW

           Zaswiadczenie SPPwR          

                     

Diagnoza kliniczna           MMPI-2           Programy i strategie psychoterapii DDA

Opiniowanie psych                    

Narcyzm           Zastosowanie Gier           Certificate of Attendance

Jolanta Szczepaniak-Psycholog, Psychoterapeuta // Tel.: (+48) 698 468 886 // Psychoterapia systemowa-terapia uzależnień