Pracuję z …

W życiu każdy człowiek staje przed trudną sytuacją, jest to normalne. Rola kryzysu jest często bolesna ale bardzo ważna. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy jest to szansa czy zagrożenie. 

Zależy to od wielu czynników które wpływają na pozytywne lub negatywne rozwiązania. Łatwiej jest przejść przez kryzys gdy mamy wsparcie. Trudniej gdy mamy poczucie osamotnienia lub gdy dotyka on szczególnie wrażliwych miejsc w nas.

Moi  Pacjenci to osoby, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu, a dotychczasowe próby radzenia sobie z nimi przestały być skuteczne. Zazwyczaj stoją w obliczu konfliktu wewnętrznego, kryzysu, żałoby, dolegliwości somatycznych. Pracuję z osobami które chcą na lepsze zmienić swoją jakość życia.

Pracuję też z ludźmi zdrowymi, prawidłowo funkcjonującymi w społeczeństwie którzy chcą bardziej poznać siebie lub stoją w obliczu zmiany czy też ważnego wyboru. Chcą zmierzyć się ze zmianą, dokonać najlepszego dla siebie wyboru.

Na ogół pracuję z osobami indywidualnie ale też prowadzę terapię par, małżeństw.

Chętnie pracuję z grupami terapeutycznie i treningowo. Praca taka pozwala wykorzystać dynamikę i potencjał grupy.

Wiek, zawód, płeć, poglądy religijne, orientacja seksualna nie są dla mnie powodem wykluczenia. Człowiek jest osobą i ma atrybuty. Osoba jest wolna i ma godność sama w sobie.

Jolanta Szczepaniak-Psycholog, Psychoterapeuta // Tel.: (+48) 698 468 886 // Psychoterapia systemowa-terapia uzależnień