Psychoterapia indywidualna

 

 

Rozwój bywa bolesny.
Zmiany bywają bolesne.
Ale nic nie jest tak bolesne jak tkwienie w miejscu, w którym jest Ci niewygodnie!

Zapraszam osoby, które chcą w nowy sposób doświadczać siebie i rzeczywistości, odkryć przyczyny dyskomfortu, nauczyć się radzenia sobie z nim, czują potrzebę rozwoju i uzewnętrzniania własnego potencjału.

Psychoterapia to sposób leczenia, proces zmiany. W swych korzeniach sięga do psychologii, filozofii i medycyny. Neurobiolog Eric Kandel, laureat Nagrody Nobla z medycyny powiedział: “Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się”.

Psychoterapia nie tylko leczy. Psychoterapia to forma pomocy służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich potrzeb, przeżyć, obaw. Jest to proces pracy nad sobą który służy pomocą w zrozumieniu kim jestem i dlaczego funkcjonuję w określony sposób.

Psychoterapia pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności. Dzięki psychoterapii masz możliwość dotrzeć do bezpośrednich źródeł swojego cierpienia, które często tkwi w doświadczeniach własnych.

Psychoterapia indywidualna to bezpośredni kontakt ze specjalistą, „face to face”, bez udziału osób trzecich polegający na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej.

Oferuję dwa rodzaje terapii indywidualnej:

 • Terapię krótkoterminową
 • Terapię długoterminową

 

 
Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób, które doświadczane trudności określają jako:

 • niewyjaśnione dolegliwości somatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • doświadczają zaburzeń na tle lękowym
 • doświadczają zaburzeń nastroju
 • mają trudności w porozumiewaniu się
 • są w trakcie kryzysów emocjonalnych (np.: rozwód, żałoba)
 • często odczuwają smutek i bezradność
 • doświadczają poczucia osamotnienia
 • nie wierzą w siebie
 • nie akceptują siebie
 • czują, że tracą kontrolę nad swoim życiem
 • są emocjonalnie uzależnione od drugiego człowieka
 • pochodzą z rodzin gdzie alkohol był głową rodziny (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (DDD)
 • są partnerami osób uzależnionych (współuzależnienie)
 • są uwikłane w przemoc
 • zauważają niechciane zachowania kompulsywne (hazard, zakupy, seks)
 • chcących ograniczyć lub zaprzestać picia alkoholu

 
 

Psychoterapia indywidualna Warszawa

 
 

Gabinet Psychologa

Warszawa ul. Anielewicza 10

Skontaktuj się ze mną

698 468 886