Czy możemy znaleźć szczęście na zewnątrz?

przez Jolanta Szczepaniak

„Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym poza naszym umysłem, Jesteśmy zagrożeni uzależnieniami. Gdy umysł wpada w błędne koło uzależnień, spokój umysłu pozostaje poza naszym zasięgiem” interpretacja uzależnień wg Lee Jampolsky’ego Edit