Bliscy osoby uzależnionej (współuzależnienie, DDA)

Bliscy osoby uzależnionej (współuzależnienie, DDA)

Uzależnienia

Życie w cieniu alkoholu!
Potocznie funkcjonuje stereotyp, że jedynie uzależniony jest osobą potrzebującą pomocy. A to nie jest tak. Uzależnienie jednej osoby wpływa na cały system rodzinny.
Życie z osobą uzależnioną to życie w ciągłym napięciu emocjonalnym. Współmałżonkowie, partnerzy, dzieci rozpaczliwie walczą by powstrzymać nałóg lub przyjmują postawę rezygnacji godząc się na ponurą rzeczywistość. To powoduje poważne konsekwencje dla zdrowia.
Środowisko rodzinne jest pierwszym i najważniejszym wzorcem dla dzieci. To od rodziców dzieci uczą się, jak radzić sobie z problemami, jak nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi osobami jak wyrażać i okazywać emocje.

By móc pomagać osobom w których domach alkohol jest/był “głową rodziny” ukończyłam specjalistyczne szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.

Z psychoterapii może skorzystać każdy kto czuje taką potrzebę. Również z psychoterapii online.

 

 

Jolanta Szczepaniak-Psycholog, Psychoterapeuta // Tel.: (+48) 698 468 886 // Psychoterapia systemowa-terapia uzależnień