Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia Indywidualna

Rozwój bywa bolesny.
Zmiany bywają bolesne.
Ale nic nie jest tak bolesne jak tkwienie w miejscu w którym jest Ci niewygodnie!

Zapraszam osoby które chcą w nowy sposób doświadczać siebie i rzeczywistości, odkryć przyczyny dyskomfortu, nauczyć się radzenia sobie z nim, czują potrzebę rozwoju i uzewnętrzniania własnego potencjału.

Psychoterapia to sposób leczenia, proces zmiany. W swych korzeniach sięga do psychologii, filozofii i medycyny. Neurobiolog Eric Kandel, laureat Nagrody Nobla z medycyny powiedział: “Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się“.

Psychoterapia nie tylko leczy. Psychoterapia to forma pomocy służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich potrzeb, przeżyć, obaw. Jest to proces pracy nad sobą który służy pomocą w zrozumieniu kim jestem i dlaczego funkcjonuję w określony sposób.

Psychoterapia pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności.  Dzięki psychoterapii masz możliwość dotrzeć do bezpośrednich źródeł swojego cierpienia, które często tkwi w doświadczeniach własnych.

Psychoterapia indywidualna to bezpośredni kontakt ze specjalistą, “face to face”, bez udziału osób trzecich polegający na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej.

Oferuję dwa rodzaje terapii indywidualnej:
– Terapię krótkoterminową
– Terapię długoterminową

 

Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób które doświadczane trudności określają jako:

– niewyjaśnione dolegliwości somatyczne

– zaburzenia nerwicowe

– doświadczają zaburzeń na tle lękowym

– doświadczają zaburzeń nastroju

– mają trudności w porozumiewaniu się

– są w trakcie kryzysów emocjonalnych (np.: rozwód, żałoba)

– często odczuwają smutek i bezradność

– doświadczają poczucia osamotnienia

– nie wierzą w siebie

– nie akceptują siebie

– czują, że tracą kontrolę nad swoim życiem

– są emocjonalnie uzależnione od drugiego człowieka

– pochodzą z rodzin gdzie alkohol był głową rodziny (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

– pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (DDD)

– są partnerami osób uzależnionych (współuzależnienie)

– są uwikłane w przemoc

– zauważają niechciane zachowania kompulsywne (hazard, zakupy, seks)

– chcących ograniczyć lub zaprzestać picia alkoholu

 

Jolanta Szczepaniak-Psycholog, Psychoterapeuta // Tel.: (+48) 698 468 886 // Psychoterapia systemowa-terapia uzależnień