Terapia uzależnień Warszawa

 

Terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych

Terapia uzależnień behawioralnych – hazard, internet, fonoholizm, zakupoholizm

 

Gabinet Psychologa

Warszawa ul. Anielewicza 10

Skontaktuj się ze mną

698 468 886

 

Nie da się przeżyć życia bez doświadczania dolegliwości. Ludzie, choć prowadzą zdrowy, higieniczny tryb życia chorują na choroby chroniczne np.: raka, cukrzycę, niewydolność nerek. Choroby chroniczne czyli choroby przewlekłe często towarzyszą osobie przez całe życie. Uzależnienie jest jedyną, znaną mi chorobą chroniczną, której przebieg można zatrzymać nawet w zaawansowanym stadium. Oczywiście dobrze dla osoby dotkniętej uzależnieniem rozpocząć leczenie w jak najwcześniejszym stadium.

Uzależnienie to silna potrzeba wykonywania danej czynności lub zażywania danej substancji zmieniającej nastrój. Brak kontroli nad każdym typem destrukcyjnych zachowań (hazard, komputer/internet, zakupoholizm, środki zmieniające nastrój, wybuchy złości) jest taką samo zdradziecką dysfunkcją. Fałszywe jest myślenie, iż uzależnienia behawioralne są mniej szkodliwe od alkoholizmu, narkomanii np.: hazard, choć wydaje się, że nie ma takiego wpływu na stan zdrowia to jest czynnikiem zwiększającym samobójstwa. Uzależnienie zarówno od czynności jak i od środków zmieniających nastrój powoduje konsekwencje, często, we wszystkich sferach człowieczeństwa.

Uzależnienie wydaje się być chorobą wynikającą z błędnej filozofii życia polegającej na usiłowaniu zmiany swojej jakości życia, doraźną poprawę nastroju, myślenia o sobie przy pomocy np.: alkoholu, leku, narkotyku, zakupów, gier, seksu. W początkowej fazie uzależnienia osoby takie najczęściej mają subiektywnie poczucie, że w ten sposób uzyskują pożądany stan. Lecz w życiu nic nie ma za darmo. Z czasem odczuwają coraz dotkliwsze konsekwencje swojej naiwnej filozofii życia.

Leczenie uzależnienia to proces terapeutyczny służący redukcji szkód, zmiany zachowań, poznaniu siebie, zwiększenia zdolności do rozwiązywania problemów, do zdrowego, konstruktywnego życia w rodzinie, w środowisku.

Zapraszam osoby, które chcą:

  • sprawdzić czy są uzależnione od alkoholu, narkotyków, danego zachowania
  • wzmocnić swoją motywację do poradzenia sobie ze szkodliwymi zachowaniami
  • zredukować szkody
  • umieć utrzymywać trwałą abstynencję
  • kontrolować agresywne zachowania
  • uporządkowania myślenia
  • nauki rozwiązywania problemów

 

Terapia uzależnień online

 
Jeśli czujesz dyskomfort lub zawstydzenie przed pierwszą wizytą w gabinecie psychologa – psychoterapeuty to zapraszam na konsultacje online na Skypie, a następnym etapem będą spotkania terapeutyczne w moim gabinecie w Śródmieściu Warszawy. Wcześnie rozpoczęta terapia uzależnień daje większe gwarancje sukcesu więc nie zwlekaj z kontaktem z psychoterapeutą.

 

Gabinet Psychologa

Warszawa ul. Anielewicza 10

Skontaktuj się ze mną

698 468 886